QUIQLITEX LED

Latarka patrolowa typu “Hands Free”.

Sprawdź...

# Taktyka interwencji domowych

Taktyka interwencji domowych

Interwencje domowe stanowią jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających rodzajów interwencji, zarówno pod względem prawnym jak i pod względem wyboru odpowiedniej taktyki ich realizacji. Z uwagi na wszelaką tematykę interwencji – od zakłócania spoczynku po zatrzymywanie sprawców przemocy domowej, ograniczoną przestrzeń i nie zawsze łatwy do przewidzenia układ pomieszczeń trudno opracować tutaj schematy działania, dlatego przede wszystkim musimy opierać się na uniwersalnych zasadach.

CQB (Close Quarters Battle) nie dotyczy wyłącznie wojsk specjalnych i kontrterrorystów wykonujących zatrzymania, ale każdego policjanta, który musi działać w pomieszczeniach o małej kubaturze. Moim zdaniem błędem popełnianym już na etapie kursu podstawowego jest tworzenie schematów, że zasady CQB wykorzystujemy tylko podczas pracy z bronią, w ogóle nie zwracając uwagi na to, że sprawdzają się one zawsze, niezależnie od tego jakich środków przymusu bezpośredniego używamy i czy w ogóle ich używamy.

Czym powinniśmy się kierować? Oto kilka wskazówek:

– rozpoznanie przed podjęciem interwencji – wstępne rozpoznanie może wykonać dyżurny sprawdzając w SWD poprzednie interwencje, czy zarejestrowaną broń palną pod danym adresem. Podchodząc na miejsce należy zwracać uwagę na osoby stojące w oknach, kamery, tabliczki z ostrzeżeniem o psie oraz odgłosy. Jeżeli wchodzimy do mieszkania powinniśmy przeprowadzić z mieszkańcami wywiad na temat ilości osób wewnątrz w tym dzieci, zwierząt, posiadania broni np. czarnoprochowej, stanu psychofizycznego osób. 

– wzajemna asekuracja – bezpieczeństwo policjantów jest najważniejsze, funkcjonariusze nie powinni tracić siebie w pola widzenia, ważnym jest też podział ról na policjanta, który podejmuje czynności służbowe i policjanta, który go asekuruje skupiając się wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa.

– praca na kątach, wyszukiwanie osłon i zasłon – najbardziej prozaicznym tego przykładem jest unikanie pozostawania w świetle drzwi czy okien

Jeżeli istnieje taka możliwość, to my powinniśmy wybrać miejsce do przeprowadzenia interwencji. Możemy to zrobić zarówno przy pomocy wydawanych poleceń jak i odcinając swoim ciałem osobę wobec której podejmujemy czynności. Celem jest odizolowanie od niektórych pomieszczeń oraz pozostałych mieszkańców. Jest to skuteczne rozwiązanie jeśli chcemy eskalować napięcia. Przede wszystkim powinniśmy unikać kuchni z uwagi na łatwy dostęp do noży ale musimy brać pod uwagę np. leżące w pokoju na stoliku butelki, jeżeli ktoś posiada legalną lub nielegalną broń palną to często będzie znajdować się ona w sypialni, z kolei zwierzęta bardzo często zamyka się w łazience. 

Dla zobrazowania, przykład zastosowania optymalnej taktyki na przykładzie interwencji dotyczącej nieporozumień rodzinnych 

1. Policjanci nie ustawiają się w świetle drzwi, korzystają z zasłony jaką stanowi ściana.

2. Dzięki nasłuchiwaniu odgłosów z wnętrza rozpoznali, że w środku znajduje się pies, zanim weszli do środka polecili mieszkańcom zamknąć go w łazience.

3. Po otwarciu drzwi, dzięki ustawieniu przy ścianie i wykrajaniu przedpokoju policjanci zauważyli, że tworzy on wąski korytarz, dzięki temu policjant, który prowadzi interwencję mógł dynamicznie wejść przed otwierającego drzwi mężczyznę i odizolować go od pozostałych mieszkańców, dodatkowo dzięki temu mimo małych gabarytów mieszkania udało mu się wypracować warunki do prawidłowego zastosowania trójkąta bezpieczeństwa.

4. Policjanci odizolowali dziecko od miejsca wykonywania czynności prosząc o zaprowadzenie go do pokoju.

1. Policjanci ustawiają się w świetle drzwi, co naraża ich na bezpośredni atak przez drzwi lub zaraz po otwarciu drzwi, nie dają sobie szansy wykrojenia pomieszczeń przed wejściem.

2. Brak wykrojenia i rozpoznania przedpokoju skutkował, tym że policjanci zostali odizolowani przez mężczyznę od większości mieszkania, z uwagi na małą przestrzeń roboczą nie mają możliwości zastosowania trójkąta bezpieczeństwa ani rozdzielenia uczestników interwencji.

3. Z powodu braku rozpoznania i dalszych błędów policjanci nie odizolowali psa oraz dziecka od miejsca czynności. 

To oczywiście tylko niewielka część wiedzy związanej z taktyką interwencji, temat jest tak obszerny, że kolejne zagadnienia poruszymy w kolejnych wspisach.

Autor: Wilku (@law_enforcement_pl)